Kalite ve Sanat

KALİTE

Üreticinin kalitede aradığı özellikler fabrikada proje çalışmaları yapılarak tespit edilir. Bunun neticesinde ilerleme ve geliştirmeye göre mal üretmede kullanılacak tezgah, araç ve aletlerin tespiti yapılır. Böylece kaliteli mal üretimi için luzumlu olan tedbirler önceden alınır. Kalitede beğenilme ve maliyet iç içedir. Bir firma birbirine benzer, fakat değişik kalitede ürün üretip farklı fiyatlara satabilir. Bu ürünler arasında tabii olarak güvenirlilik açısından farklar olur. Daha fazla masrafla, emekle bir malı daha kaliteli yapmak mümkündür. Yalnız mühim olan hem kaliteli hem de alım gücünün beraberce düşünülmesidir. Bu bakımdan herkesce benimsenecek mutlak kaliteden söz edilmez.


SANAT

Müslümanlar, Sanata sadece güzellik iddiasının gerçekleştirilmesi olarak bakmamışlardır. Aynı zamanda bir terbiye biçimi yani ruhu inceltme ve yüceltme, nefsi eğitme yolu olarak da kabul etmişlerdir. İnsanlara hizmet etme, topluma olan borcunu ödeme ve tabii ki sevap kazanmanın bir usulünü de sanatta bulmuşlardır.

Sanatın veya güzelliğin faydalı olup olmaması tartışmak gereksizdir. Lakin sanat da bir üretme biçimidir. Dolayısıyla faydaya yöneliktir. Medeniyetleri, devletleri, toplumları ve bireyleri kalıcı yapan birbiriyle irtibat içindedir. Bilimsiz sanat kötürümdür. Sanattan uzak ilim ise susuz ve katkısız ekmek gibidir. İşin içine bilgi kavramı girince gerçeklik (doğruluk) ideası da karşımıza çıkar. Ortaya konan her insani eylemin doğru ve gerçek olması beklenir. Diğer yandan, ahlaktan yani iyilik fikrinden soyutlanmış sanat da makbul değildir. Sanatın din ile irtibatının gerekliliği de buradadır. Çirkinlik, kötülük ve yanlışlıktan arınmayı kim istemez ki…